Η έκθεση ακυρώθηκε λόγω πολύ μικρής συμμετοχής επιχειρήσεων


The exhibition have been canceled due to too few participants